آتاناز

معنی اسم آتاناز

آتاناز اسم دخترانه است، معنی آتاناز: (ترکی ـ فارسی) افتخار پدر، موجب آسایش و شادکامی پدر، عزیزِ پدر.

ریشه اسم آتاناز

اسم فارسی، اسم ترکی

فراوانی اسم آتاناز

در حال حاضر تقریباً 130 نفر با اسم آتاناز در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).


 
نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با: